import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

الرقابة

Posted in Uncategorised

 الحصيلة الإجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات

الفترة: أوت 2018

 

 

النشاط المؤقت للنشاط مبلغ الحجز مبلغ الربح غير الشرعي مبلغ عدم الفوترة عدد ملفات المتابعة القضائية المخالفات العينات المقتطعة التدخلات مجال التدخل
المنفذ المقترح الغير مطابق العدد
 16    16    -      1 400,00    188 995,00    206    209        1 405   الممارساتالتجارية الشلف
 2    2    114 429,00        125    125    4    24    1 628   مراقبة النوعية و قمع الغش
 12    12    -      -       104 471 796,67    100    101        837   الممارساتالتجارية معسكر
 2    2    59 650,00        32    39    11    84    851   مراقبة النوعية و قمع الغش
 26    26    -      -      69 962 723,76    132    135        1 695   الممارساتالتجارية غليزان
 9    9    236 532,00        53    55    4    18    1 762   مراقبة النوعية و قمع الغش
 -    -    -      -      5 803 332,67    20    22        581   الممارساتالتجارية سعيدة
 -    -    19 610,00        12    12    2    4    1 582   مراقبة النوعية و قمع الغش
 2    11    326 400,00    25 200,00    527 060,00    80    82        3 139   الممارساتالتجارية تيارت
 2    2    224 345,00        43    50    5    14    2 014   مراقبة النوعية و قمع الغش
 6    6    -      -      -      30    32        475   الممارساتالتجارية تيسمسيلت
 1    8    80 140,00        14    16    4    9    544   مراقبة النوعية و قمع الغش
 62    71    326 400,00    26 600,00    180 953 908,10    568     581        8 132   الممارساتالتجارية الجهة
 16    23    734 706,00        279    297    30    153    8 381   مراقبة النوعية و قمع الغش
 78    94    1 061 106,00    26 600,00    180 953 908,10    847    878    30    153    16 513   المجموع